Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 17:00 ·
Top #10
Business Service ở VN
Sở hữu
10+ Giải thưởng
Tin tưởng bởi
500+ Khách hàng
Tư vấn miễn phí

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản
Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản
Luu
Monday, 26/07/2021

Để hoạt động hợp pháp hoạt động kinh doanh bất động sản, cá nhân và tổ chức nên hiểu biết rõ về sàn giao dịch bất động sản và thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản sẽ được nêu rõ sau đây:

Điều kiện thành lập

Căn cứ Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, sàn giao dịch bất động sản được hoạt động phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 trở đi, quy định về vốn pháp định được bãi bỏ.

Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản

* Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ thành lập tương ứng với các loại hình công ty, cụ thể:

+ Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

+ Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên.

+ Hồ sơ thành lập công ty hợp danh.

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý: Doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động muốn mở sàn giao dịch bất động sản thì phải làm thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh thay vì thành lập doanh nghiệp mới.

- Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản bao gồm những thông tin sau:

+ Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp.

+ Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý điều hành sàn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trình tự đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Theo khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD, thủ tục mở sàn giao dịch bất động sản được thực hiện theo 02 bước sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

- Doanh nghiệp lựa chọn loại hình công ty phù hợp và nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

+ Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

+ Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Thông báo hoạt động đến Sở xây dựng hoặc Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Sau khi thành lập doanh nghiệp, đơn vị thành lập cung cấp các thông tin của sàn giao dịch đến Sở Xây dựng cấp tỉnh nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Các Sở Xây dựng/Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

- Khi có thay đổi một trong các thông tin tại thông báo hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Lưu ý:

- Thông báo được nộp trực tiếp tại các cơ quan trên.

- Không mất phí đối với thủ tục thông báo đến Sở xây dựng/Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Như vậy, điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản khá chặt chẽ. Bên cạnh đó, thông tin của sàn cũng sẽ được đăng tải công khai, chính xác.

Bình luận