Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 17:00 ·
Top #10
Business Service ở VN
Sở hữu
10+ Giải thưởng
Tin tưởng bởi
500+ Khách hàng
Tư vấn miễn phí

Vi phạm bản quyền nhãn hiệu xử lý như thế nào?

Vi phạm bản quyền nhãn hiệu xử lý như thế nào?
Vi phạm bản quyền nhãn hiệu xử lý như thế nào?
Luu
Thursday, 29/07/2021

Doanh nghiệp hay tổ chức cần nắm rõ tại Việt Nam thì như thế nào được gọi là vi phạm bản quyền nhãn hiệu. Và doanh nghiệp phải xử lý như thế nào khi có vi phạm nhãn hiệu xảy ra?

Hồ sơ cần cung cấp để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm nhãn hiệu

Để tiến hành xử lý vi phạm doanh nghiệp cần xác lập căn cứ vi phạm thông qua các hồ sơ, tài liệu như sau:

 • - Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp ủy quyền cho bên thứ 3 như SpeedInvest thực hiện);
 • - Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu;
 • - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc chứng minh thư công chứng đối với chủ văn bằng nhãn hiệu là cá nhân;
 • - Mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp;
 • - Mẫu sản phẩm của bên vi phạm nhãn hiệu hoặc tài liệu chứng minh dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu của bên vi phạm;
 • - Thông tin bên vi phạm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, thông tin liên hệ (nếu có).
 • - Thực hiện giám định nhãn hiệu để có chứng cứ chứng minh việc vi phạm của bên vi phạm so với nhãn hiệu đã được bảo hộ;

Bước 1: Giám định nhãn hiệu

Tiến hành thực hiện thủ tục Giám định nhãn hiệu tại Viện khoa học sở hữu trí tuệ.

 • - Tra cứu, xác định chính xác đối tượng giám định;
 • - Tra cứu, xác định chính xác nội dung yêu cầu giám định;
 • - Thời gian giám định nhãn hiệu thông thường là 22 ngày làm việc, hoặc giám định nhanh nhất là 03 ngày làm việc.

Bước 2: Tư vấn cảnh báo vi phạm đối với bên vi phạm

Sau khi có kết quả Giám định nhãn hiệu, doanh nghiệp thực hiện cảnh báo thông qua tư cách đại diện sở hữu trí tuệ yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm nhãn hiệu:

 • - Tra cứu, xác định chính xác thông tin đơn vị vi phạm;
 • - Tư vấn, soạn thảo các văn bản yêu cầu đơn vị vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm nhãn hiệu.
 • - Đại diện cho doanh nghiệp liên hệ làm việc với bên vi phạm yêu cầu chấm dứt vi phạm.

Bước 3: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của đơn vị vi phạm bằng biện pháp hành chính

 • Đại diện thực hiện thủ tục xử lý theo vi phạm hành chính: liên hệ và tiến hành nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan quản lý thị trường, Cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ quan Công an Kinh tế, thanh tra Khoa học công nghệ; Bộ thông tin truyền thông, …
Bình luận