Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 17:00 ·
Top #10
Business Service ở VN
Sở hữu
10+ Giải thưởng
Tin tưởng bởi
500+ Khách hàng
Tư vấn miễn phí

Dịch vụ cấp phép đầu tư

Dịch vụ cấp phép đầu tư
Dịch vụ cấp phép đầu tư
Speedinvest_H
Wednesday, 24/03/2021

Speed Invest đồng hành tư vấn đầu tư chuyên sâu, hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt cơ hội đầu tư, hành lang pháp lý để triển khai dự án nhanh và hiệu quả nhất

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (FDI) và hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Với vai trò chuyên gia, Speed Invest đồng hành cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu, hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thông tin, cơ hội đầu tư và hành lang pháp lý Việt Nam cũng như quốc tế.

Các dịch vụ trong lĩnh vực pháp luật đầu tư Speed Invest cung cấp đến Khách hàng bao gồm:

I. Đầu tư tại Việt Nam

1. Tư vấn và xin chấp thuận đầu tư đối với các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

  • Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: 

             + Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; hoặc

             + Doanh nghiệp có một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp liên doanh);

2. Xin giấy phép liên quan đến thẻ cư trú, tạm trú và visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc và công tác tại Việt Nam;

3. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi các thông tin liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, chuyển nhượng dự án đầu tư;

5. Mua bán công ty, sáp nhập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam;

6. Tạm dừng, giải thể: Văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty nước ngoài tại Việt Nam;

7. Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư.

II. Đầu tư ra nước ngoài

1. Tư vấn cho nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư ra nước ngoài, theo các hình thức đầu tư dưới đây:

  • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;
  • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;
  • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
  • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

2. Mở tài khoản vốn, đăng ký chuyển vốn ra nước ngoài.

3. Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

4. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

5. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ email services@speedinvest.vn để nhận được các tư vấn chi tiết và nhận được báo giá ưu đãi nhất.

Bảng giá dịch vụ
Bình luận