Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 17:00 ·
Top #10
Business Service ở VN
Sở hữu
10+ Giải thưởng
Tin tưởng bởi
500+ Khách hàng
Tư vấn miễn phí
Speed Invest
Bảng giá
PRICING TABLE
START UP
Thành lập doanh nghiệp và tiện ích
1.499.000
VNĐ
Tư vấn thường xuyên
Tư vấn hợp đồng và pháp lý toàn diện
900.000
VNĐ
Sở hữu trí tuệ
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
1.499.000
VNĐ
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ FDI
Đối với dự án FDI tại Việt Nam
900.000
VNĐ