Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 17:00 ·
Top #10
Business Service ở VN
Sở hữu
10+ Giải thưởng
Tin tưởng bởi
500+ Khách hàng
Tư vấn miễn phí
đăng ký bản quyền cho bài hát
Tin tức liên quan đến từ khoá
"đăng ký bản quyền cho bài hát"
Tin tức
Bài hát dịch từ nước ngoài có được đăng ký bản quyền hay không?
Bài hát dịch từ nước ngoài có được đăng ký bản quyền hay không?
Nhiều người thắc mắc rằng, một bài hát gốc đã có bản quyền riêng, khi dịch sang các thứ tiếng khác nhau thì có được đăng ký bản quyền cho bản dịch này không?
Tuesday 27, 2021 Luu
Đọc thêm