Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 17:00 ·
Top #10
Business Service ở VN
Sở hữu
10+ Giải thưởng
Tin tưởng bởi
500+ Khách hàng
Tư vấn miễn phí
Dịch vụ cấp phép đầu tư
Dịch vụ cấp phép đầu tư
Bạn là nhà đầu tư nước ngoài, có nhu cầu thành lập và sở hữu toàn bộ một công ty tại Việt Nam, bạn cần phải xin chấp thuận dự án đầu tư vào Việt Nam và đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Doanh nghiệp FDI có phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không? Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sự khác biệt gì mà lại cần thời gian lâu hơn bình thường?
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ các điều kiện và thi hành theo các quy định được pháp luật ban hành.
Dịch vụ xin chấp thuận góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam
Người lao động nước ngoài khi tham gia thị trường lao động Việt Nam cần đáp ứng đủ các điều kiện, thủ tục cần thiết mà pháp luật Việt Nam quy định: visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động
Dịch vụ giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Doanh nghiệp luôn có sự thay đổi trong quá trình hoạt động. Khi nhà đầu tư muốn thay đổi nội dung thông tin dự án đầu tư, bắt buộc thực hiện điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư theo quy định.
Dịch vụ điều chỉnh đăng ký đầu tư
Bên cạnh là nước tiếp nhận đầu tư từ nước ngoài, Việt Nam đang có số lượng nhà đầu tư ra nước ngoài ngày một nhiều, gia tăng cả về số lượng và quy mô đầu tư.
Dịch vụ cấp phép đầu tư ra nước ngoài
Trong quá trình đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi thông tin cho dự án cần phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam
Dịch vụ điều chỉnh đăng ký đầu tư ra nước ngoài